Η DPort Services είναι η ελληνική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την υποστήριξη της λειτουργίας και της διαχείρισης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά για λογαριασμό της ΣΕΠ Α.Ε. (θυγατρικής της COSCO Shipping Ports Limited) από το 2010.

Η DPort Services παρέχει ένα συνολικό φάσμα Λιμενικών Υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία του σύγχρονου τερματικού σταθμού του Λιμανιού του Πειραιά, με στόχο την καθιέρωση του σε πρωταγωνιστή στο δίκτυο της ναυτιλιακής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

2010 : Μέσω του εμπορικού λιμανιού του Πειραιά, διακινούνταν ετησίως περίπου 500.000 εμπορευματοκιβώτια.

2021 : Τα εμπορευματοκιβώτια θα ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια αγγίζοντας την κορυφή της δυναμικής του λιμανιού.

Σε συνέχεια της ανάπτυξης των υποδομών, η DPort Services αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του μηχανισμού μετατροπής του εμπορικού λιμανιού του Πειραιά, στον πρώτο μεγάλης κλίμακας τερματικό σταθμό τελευταίας τεχνολογίας στην Ελλάδα αλλά και συνολικά στην Ευρώπη.

Η αύξηση των δραστηριοτήτων στις διεθνείς μεταφορές δίνει στην Ελλάδα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στην DPort Services τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών της σε όλο το φάσμα των λιμενικών υπηρεσιών χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Δέκα χρόνια συνεχούς ανάπτυξης που είχαν ως αποτέλεσμα το εμπορικό λιμάνι του Πειραιά να γίνει το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου και ένα από τα πέντε μεγαλύτερα της Ευρώπης

Στην DPort Services και στις συνεργαζόμενες εταιρείες, απασχολούνται πλέον περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι, στηρίζοντας τις οικογένειές τους και την τοπική οικονομία του Περάματος και του Πειραιά.

Τα ορόσημα και οι στόχοι

Η DPort Services παρέχει ένα συνολικό φάσμα Λιμενικών Υπηρεσιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του σύγχρονου τερματικού σταθμού του Λιμανιού του Πειραιά, με στόχο την καθιέρωσή του σε πρωταγωνιστή στο δίκτυο της ναυτιλιακής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια, μέσω του εμπορικού λιμανιού του Πειραιά, διακινούνταν ετησίως περίπου 500.000 εμπορευματοκιβώτια. Το 2021 τα εμπορευματοκιβώτια θα ξεπεράσουν τα 5 εκατομμύρια, αγγίζοντας την κορυφή της δυναμικής του λιμανιού.