Με ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από εξαιρετικούς  επαγγελματίες, με αφοσίωση και συστηματική προσπάθεια, κάνοντας χρήση ενός υπερσύγχρονου εξοπλισμού, στόχος της εταιρείας είναι η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Επενδύοντας στη βασική της δύναμη, το ανθρώπινο δυναμικό, η DPort Services φροντίζει ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να είναι πλήρως καταρτισμένοι με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης.

Μέσα από συνεχή σεμινάρια διεθνώς αναγνωρισμένων φορέων διαπίστευσης, αναπτύσσει τα επίπεδα συνέπειας και υπευθυνότητας σε κάθε τομέα που αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια, αυξάνει σε κάθε επίπεδο εργασίας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και, παράλληλα, αξιολογεί, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους εργαζομένους της πάνω στις καθημερινές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της δουλειάς τους, ενώ δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λιμενικών υπηρεσιών διαχείρισης φορτίων με απόλυτη δέσμευση στην ασφάλεια της εργασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην ασφαλή λειτουργία του λιμανιού για το σύνολο των εργαζομένων

Βασιζόμενη σε αυτές τις αρχές, η DPort Services κατόρθωσε σε δέκα μόλις χρόνια να συμβάλει στην αναρρίχηση του εμπορικού λιμανιού του Πειραιά στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. Για την DPort Services είναι δέσμευση ότι με τις ίδιες αρχές θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια, κάνοντας το Λιμάνι του Πειραιά τον σημαντικότερο ναυτιλιακό κόμβο για τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα λιμάνι πρότυπο λειτουργίας για τα παγκόσμια ναυτιλιακά δεδομένα. Το ανθρώπινο δυναμικό της DPort Services είναι το απόλυτο εχέγγυο ότι ο στόχος αυτός δεν είναι ούτε μακρινός, ούτε δύσκολα επιτεύξιμος.