Στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά – το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου – Μεριμνήσαμε για τους ανθρώπους μας, πήραμε εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφαλίζοντας τόσο την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με κάθε είδους προϊόντα όσο και την ασφάλεια του προσωπικού μας.

 

#BeProudBeDPort