Σχολικοί Τροχονόμοι Δήμου Πειραιά

Η DPort Services μερίμνησε, σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά, να αποσταλούν σε κάθε σχολείο της περιοχής Γιλέκα σήμανσης και Σήματα STOP για τους Σχολικούς Τροχονόμους της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να προσφέρουν ασφάλεια στην μετακίνηση των μαθητών.