Εγγραφή στο DPort Intranet

    * O αριθμός Μητρώου εργαζομένου είναι ο εξαψήφιος αριθμός που σας έχει δοθεί για την εγγραφή σας στην Εφαρμογή Κινητού. Εάν δεν τον θυμάστε, μπορείτε να πάτε στο Mobile App, στην επιλογή registration και ο Αρ. Μητρώου σας είναι κάτω από το ονοματεπώνυμό σας.

    **Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα ειδοποιηθείτε για την παραλαβή του username και password τα οποία απαιτούνται για την είσοδό σας στην υπηρεσία DPort Intranet