Χαμόγελο του Παιδιού

Χάρη στη βοήθειά σας συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα Τροφίμων, Φαρμάκων, Ρούχων και Παιχνιδιών τα οποία παραδόθηκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού.
Φυσικά σκοπεύουμε να πράξουμε αναλόγως όσες φορές χρειαστεί να είμαστε δίπλα σε ένα παιδί ή μια οικογένεια χρειάζεται βοήθεια έχοντας εσάς συνοδοιπόρους στο έργο μας προς το συνάνθρωπο .